Блог за пътешественици

Кога и къде да пътуваме

Гражданска отговорност – не само необходимост за всеки автомобилист

Гражданска отговорност – не само необходимост за всеки автомобилист

Гражданската отговорност всъщност е наложителна застраховка за автомобили . Гражданската отговорност гласи, че компанията, с която сключваме застраховката ще заплати, договорената сума за щети , причинени от застрахованото лице на друго превозно средство . Застрахователната сума на гражданската отговорност обхваща както физически , така и психически щети или незачитане на ангажиментите на този, който е застрахован .

Териториален обхват на гражданската отговорност

Застрахователното споразумение за наложителната застраховка “гражданска отговорност” на собствениците действа на територията на Република България , на територията на всички държави-членки на ЕС и Европейската икономическа общност , както и в държавите Сърбия, Швейцария и Андора.

Развитие на необходимостта от застраховките – гражданска отговорност

Застраховките от типа – гражданска отговорност формират значителен сегмент от пазара на територията на страната . Година след година статистиките за купуване на застраховката гражданска отговорност продължават да растат , особено след учредяването на безусловната застраховка гражданска отговорност за всички мотори :

– 2012 година – 293,276,409 лева

– 2013 година – 318,792,586 лева

– 2014 година – 344,429,245 лева

– 2015 година – 368,230,120 лева

– 2016 година – 402,152,103 лева

Само за 5 години забелязваме покачване на търсенето на застраховки гражданска отговорност на коли .

Какво представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ част от гражданската отговорност?

„Злополука на лицата в превозните средства“ е допълнителна застраховка, която Ви предлагаме като разширение към гражданската отговорност. Предназначението на застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ е да осигури на шофьора на колата закрила срещу събития по пътя , които може да са пагубни за вашето здраве . Именно гражданската отговорност включва несигурност само за 3-ти лица, т.е. всеки човек в моторното превозно средство , освен шофьора, застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ е личната ви защита по пътя . Тази застраховка , за разлика от гражданската отговорност, важи във всяка държава по света и се добавя допълнително и при изявено желание от Ваша страна .

Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 1
Най-добрите оферти за гражданска отговорност

Растеж на агентите , които могат да ви предложат гражданска отговорност

Търсенето на застраховки – гражданска отговорност е предпоставка за предлагането ѝ от много повече наскоро учредени застрахователни агенции и брокери . При подписването на този тип застраховка, важно е да сте предпазливи и да изберете сигурността , авторитета и високото качество на Вашия бъдещ застраховател . В този дух на мислене ние ви гарантираме високо качество и най-висококвалифицирания екип , за да можем да сме вашият верен партньор за застраховката гражданска отговорност на вашата кола или мотор.

Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 2
Най-добрите оферти за гражданска отговорност

Какво трябва да знаете при купуване на гражданска отговорност?

Документът на гражданска отговорност се взима за срок от една календарна година от датата на издаване на документа . Сумата за гражданската отговорност може да бъде заплатена на един път , на разсрочено плащане от 2 или 4 вноски.

Какво включва гражданската отговорност?

– належаща застраховка „Гражданска отговорност“ на притежателите , при която компанията, с която сте сключили застраховката поема задължението да осигури отговорността на Застрахования за създадените от титуляра повреди на други хора , създадени от използването на кола до съответните описани в Кодекса за застраховане лимити .

Трети лица са всички, които по време на пътно-транспортното произшествие , са се возили в превозното средство, застраховано с гражданска отговорност. Ако по време на произшествието пътуващите в лекият автомобил са над бройките , въведени в гражданската отговорност, то стойността на обезщетенията ще бъдат намалени по определен ред и ще бъдат разпределени по равно между всички пътници. Сумата , предназначена за обезщетение на гражданската отговорност, не трябва да бъде над общата застрахователна сума на местата в моторното превозно средство.

– застраховка „Злополука на лицата в превозните средства”, с която си осигурявате застрахователно покритие на шофьорското място или за всички пътнически места в лекия или тежкотоварен автомобил. Застраховката, не като гражданската отговорност, се използва навсякъде и се сключва по искане на клиента .

Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 3
Най-добрите оферти за гражданска отговорност

Гражданска отговорност за занемарени превозни средства

Съгласно Кодекса за застраховането, гражданската отговорност е задължителна за всички автомобили , записани на територията на страната и не са отписани от движение. Това е в сила и за водачите , които не употребяват автомобилите , но все още съхраняват регистрационния номер и удостоверенията. Тези превозни средства по същата логика трябва да разполагат с валидна застраховка гражданска отговорност. Така, че ние, като експерти, съветваме всички да не пренебрегвате детайлите , защото недоглеждането и неспазването на Кодекса за застраховането може да Ви донесе проблеми . Съответно Кодекса, титулярите на автомобили , които нямат задължителната гражданска отговорност, може да се наложи да платят глоба. Стойността на глобата , причинени от не наличието на гражданска отговорност са от 400 до 600 лева за физически лица, а за юридически – от 2000 до 5000 лева.

Подберете доказан приятел за вашата застраховка гражданска отговорност

Подберете нашата застраховка гражданска отговорност, за да се чувствате спокойни по време на вашето пътуване . Ние сме доверени и сигурни партньори на собствениците на автомобили в в страната, като нашите застраховки гражданска отговорност осигурят спокойствие на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, вижте още :

Оферта за  гражданска отговорност 4
Оферта за гражданска отговорност
Избери сега  гражданска отговорност 5
Избери сега гражданска отговорност
Открий най-добрата  гражданска отговорност 6
Открий най-добрата гражданска отговорност
Оферта за  гражданска отговорност 7
Оферта за гражданска отговорност
Избери твоята гражданска отговорност 8
Избери твоята гражданска отговорност
Изгодна  гражданска отговорност 9
Изгодна гражданска отговорност

Териториален обхват на гражданската отговорност
Развитие на необходимостта от застраховките – гражданска отговорност
Какво представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ част от гражданската отговорност?
Растеж на агентите , които могат да ви предложат гражданска отговорност
Какво трябва да знаете при купуване на гражданска отговорност?
Какво включва гражданската отговорност?
Гражданска отговорност за занемарени превозни средства
Подберете доказан приятел за вашата застраховка гражданска отговорност